بایگانی بخش مطالب صفحات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲ -

تست کد اچ تی ام ال۲

img_yw_news
دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲ -

دستگاه تنسیومتر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ -

nutrition_link

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ -

پرس داغ ۵۰ تن

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ -

اکسترودر الاستومر

img_yw_news
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ -

ویسکومتر بروکفیلد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه رئومتری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه pH متر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه راکتور بوچی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه ماکروویو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه رفرکتومتر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه سانتریفیوژ

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه آون خلأ

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه آون

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه حمام مافوق صوت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه پلاروگرافی- ولتامتری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه تبخیر چرخشی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه اسمومتر فشار بخار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹ -

مخلوط کن داخلی ۳۵۰ سی‌سی

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه انتقال حرارت

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ -

سختی‌سنج راکول

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ -

میکروسکوپ نوری

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه عملیات واحد

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه مکانیک سیالات

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه فیزیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه کنترل فرآیند

img_yw_news
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه پلیمر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه شیمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کارگاه لاستیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کروماتوگرافی ژل تراوایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

دستگاه گاز کروماتوگرافی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

مخلوط کن داخلی ۵۰ سی‌سی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

قالبگیری فیلم دمشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

گرانول ساز

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

اکسترودر تک پیچه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

اکسترودر دو پیچه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کارگاه پلاستیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

اسمومتر فشار بخار

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

جهندگی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

ناچ زدن

img_yw_news
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

دیلاتومتر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

مقاومت ضربه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

مقاومت در برابر احتراق

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

دستگاه خزش

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

سفتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

پانچ

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

نقطه ژل شدگی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

نقطه ژل شدگی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

خستگی دینامیکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

تست سایش

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

مقاومت پارگی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

سختی برحسب Shore D

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

کشش/خمش/فشار

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمون ضربه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

آزمایشگاه آنالیز حرارتی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

رئومتر موئینه

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

رئومتر لاستیک

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

رئومتر طیف سنجی مکانیکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

تجهیزات دیگر

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

طیف سنجی جذب اتمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹ -

طیف سنجی مرئی - فرابنفش