دانشجویان در پتروشیمی کارآموز می‌شوند
 | تاریخ ارسال: 1402/11/30 |  دفعات مشاهده: 88 بار
اطلاعیه اسکان درخوابگاه جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 |  دفعات مشاهده: 436 بار
اطلاعیه جذب نیروی سرباز امریه توسط بنیاد ملی نخبگان استان تهران
 | تاریخ ارسال: 1401/11/8 |  دفعات مشاهده: 668 بار
جذب امریه در رشته های مورد نیاز پژوهشگاه استاندارد
 | تاریخ ارسال: 1401/10/3 |  دفعات مشاهده: 674 بار