واحد آموزشی بندر ماهشهر- عنوان پروژه‌های درخواستی از صنعت
عنوان پروژه‌های پیشنهاد شده توسط صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
ردیف تاریخ موضوع لینک
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ پروژه‌های پیشنهاد  شده توسط شرکت‌های پالایش گاز سرخون و قشم دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.5743.16924.fa.html
برگشت به اصل مطلب