واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
آزمایشگاه عملیات واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد عرصه عینیت بخشی به مباحث نظری مهندسی شیمی می­باشد. در آزمایشگاه عملیات واحد، آزمایش­ها در مقیاس آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی انجام می­گیرد.  از جمله این تجهیزات دستگاه تقطیر جزء به جزء، استخراج جامد_مایع، استخراج مایع_مایع، جذب گاز، برج خنک کننده، خشک کن سینی­دار، تبخیر کننده دو مرحله­ای و تبخیرکننده فیلمی و کریستالیزاسیون تبخیری می­باشد.

لیست تجهیزات
  • دستگاه تقطیر جزء به جزء
  • دستگاه خشک کن سینی­دار 
  • دستگاه استخراج جامد_مایع
  • دستگاه استخراج مایع_مایع 
  • دستگاه کریستالیزاسیون تبخیری
  • دستگاه تبخیر دو مرحله­ای
  • دستگاه تبخیر کننده­ی فیلمی
  • دستگاه جذب گاز- مایع
  • برج خنک کننده
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3797.5539.fa.html
برگشت به اصل مطلب