واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
آزمایشگاه کنترل فرآیند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 


آزمایشگاه کنترل فرآیند
  1. دستگاه کنترل سطح
  2. دستگاه کنترل فشار
  3. دستگاه کنترل دبی جریان
  4. دستگاه کنترل دما
  5. دستگاه سیستم کنترل فرآیندهای اساسی دما، فشار، سطح، جریان
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3797.5536.fa.html
برگشت به اصل مطلب