واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
اکسترودر تک پیچه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

نام دستگاه: Single Screw Extruder
شرکت سازنده
: brabender

کشور سازنده:آلمان


شرح عملکرد

مواد پلیمری به ندرت به همان شکل خالص خود استفاده میشوند و معمولا با مواد دیگر به منظور افزایش خواص آمیخته میگردند. مهمترین عملیات فرآیندی پلیمرها، اکستروژن و قالبگیری تزریقی است. فرآیند اکستروژن یکی از پرکاربردترین فرآیندها در صنایع پلیمر است و برای تهیه محصولاتی شامل کیف،تیوب، فیلم، فوم و غیره استفاده میشود. بیشتر پلیمرها حداقل دوبار اکسترود میشوند: ابتدا برای گرانول شدن پس از رآکتور و سپس برای شکل گیری نهایی. اکسترودر از چهار قسمت خوراک دهی، انتقال، دای و تجهیزات کمکی برای خنک کردن، برش و جمع آوری محصولات نهایی تشکیل شده است. دو نوع اکسترودر وجود دارد: تک پیچه و دو پیچه. اکسترودر تک پیچه برای ذوب ساده استفاده میشود. برای عملکرد بهتر میتوان با رئومتر کپیلاری شرایط مختلف را ارزیابی نموده و شرایط بهینه را مشخص نمود.


خدمات قابل ارائه:

  1. بررسی قابلیت اکسترود شدن پلیمرها
  2. ذوب یکنواخت
  3. آمیزه سازی
  4. توزیع رنگ در ماده
  5. شفافیت و تشکیل خط بر روی نمونه با مواد شفاف
  6. مطالعه رفتار تورم
  7. مطالعه مهاجرت یک جز آمیزه در اکسترودر
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3797.5521.fa
برگشت به اصل مطلب