واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
آنالیز عنصری کربن-هیدروژن-نیتروژن-گوگرد-اکسیژن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 
Elemental Analysis of Carbon, Hydrogen,Nitrogen,Sulfur and Oxygen(CHNSO)

مدل دستگاه:۲۴۰۰ series II

شرکت سازنده:Perkin Elmer

کشور سازنده:آمریکا


شرح آزمون

دستگاه آنالیز عنصری CHNSO برای تعیین کربن، هیدروژن، نیتروژن، سولفور و اکسیژن در ماتریس های آلی و دیگر انواع مواد است. در این روش کربن به کربن دی اکسید، هیدروژن به آب، نیتروژن به گاز نیتروژن یا اکسید نیتروژن و سولفور به سولفور دی اکسید تبدیل می شود.

 
خدمات قابل ارائه

  1. تعیین درصد عناصر اکسیژن، کربن، نیتروژن، سولفور، هیدروژن و تعیین فرمول تجربی نمونه جامد

 

نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3797.5486.fa
برگشت به اصل مطلب