واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
طیف سنجی مرئی - فرابنفش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

(UV-Visible Spectroscopy (UV-VIS

مدل دستگاه:Lambda ۲۵

شرکت سازنده:Perkin Elmer

کشور سازنده:آمریکا

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز:winlab


شرح آزمون

طیف سنجی و طیف بینی مرئی- فرابنفش یکی از گسترده ترین تکنیک های مورد استفاده برای آنالیز کیفی و کمی، با استفاده از بررسی برهمکنش نور و ماده می باشد. دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی مرئی-فرابنفش یکی از پر مصرف ترین دستگاه های مورد استفاده  در آزمایشگاه ها بوده که در آن تابش الکترومغناطیسی در ناحیه مرئی و ماورا بنفش جذب ماده می شود، و از روی شدت جذب غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد.


خدمات قابل ارائه:

  1. بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج
  2. بررسی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی
  3. مطالعات ساختاری و بنیادی
  4. تعیین غلظت نمونه
  5. تعیین حضور ناخالصی
  6. کنترل فرآیند تولید
  7. بررسی سینتیکی واکنش ها

آماده سازی نمونه:
نمونه باید مایع باشد
نمونه های غلیظ باید به اندازه کافی رقیق شوند.

نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3797.5485.fa
برگشت به اصل مطلب