واحد آموزشی بندر ماهشهر- مطالب صفحات
طیف سنجی جذب اتمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

(Atomic Absorption Spectroscopy(AAS


مدل دستگاه: Analyst ۷۰۰

شرکت سازنده:Perkin Elmer

کشور سازنده:آمریکا

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز:winLab ۳۲


شرح آزمون

طیف سنجی جذب اتمی تکنیکی برای شناسایی و اندازه گیری ترکیبات عنصری یک نمونه از طریق مطالعه انرژی تابشی به وسیله اتم ها است. این تکنیک ساده بوده و از دقت، صحت، تکرارپذیری و سرعت بالایی برخوردار می باشد.

 
خدمات قابل ارائه:

  1. تعیین مقادیر کم فلزات در مایعات
  2. آنالیز های آلاینده های محیط زیست (آب, هوا, خاک)
  3. بررسی میزان تاثیرعناصر مختلف در محیط زیست
  4. شناسایی و اندازه گیری عناصر در نمونه های مختلف صنایع نفت , گاز و پتروشیمی
  5. شناسایی و اندازه گیری عناصر در کاتالیست های مختلف
  6. بررسی تاثیر نوع و مقدار فلزات در انواع واکنش ها
  7. کنترل استانداردهای مختلف توسط اداره استاندارد  

آماده سازی نمونه

ابتدا نمونه های استاندارد آماده میشوند و پس از رسم منحنی کالیبراسیون بررسی نمونه آغاز می­شود. برای اینکه ماده بتواند در شعله تزریق شود باید به صورت مایع باشد. نمونه های جامد را باید ابتدا حل کرد و محلول به دست آمده را تجزیه کرد.


نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3797.5484.fa
برگشت به اصل مطلب