واحد آموزشی بندر ماهشهر- چشم انداز
بیانیه چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
  • بیانیه چشم انداز
    • تبدیل شدن به معتبرترین مرکز ارائه دهنده خدمات آموزشی تخصصی ،حرفه ای و کاربردی در سطح استان خوزستان، در یک دوره زمانی پنج ساله
    • تبدیل شدن به مرکز معتبر و مرجع برگزاری آزمون جذب و ارتقای نیروی انسانی مورد نیاز صنایع در سطح استان خوزستان
    • تبدیل شدن به مرکز تعامل صنایع مستقر در منطقه و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رویکرد کارآفرینی و ایجاد شرکت های دانش بنیان
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3739.5351.fa.html
برگشت به اصل مطلب