واحد آموزشی بندر ماهشهر- معرفی رشته‌ها
معرفی رشته‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
 
مقطع: کارشناسی ارشد
مهندسی پلیمر-فرآورش
سرفصل دروس
 
مقطع: کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی
سرفصل دروس
 
   
مقطع: دکتری
مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
 
 
مقطع: دکتری
مهندسی شیمی-صنایع پتروشیمی
 
 
   
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3696.5204.fa.html
برگشت به اصل مطلب