واحد آموزشی بندر ماهشهر- رویدادها و مناسبت‌ها
برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/15 | 
آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا روز  پنجشنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در روز ۱۵ مرداد در نوبت صبح با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3683.8627.fa.html
برگشت به اصل مطلب