پردیس دانشگاهی ماهشهر- رویدادها و مناسبت‌ها
انجام تست سریع کروناویروس از پرسنل واحد ماهشهر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/28 | 
با هماهنگی صورت گرفته با مرکز بهداشت و درمان شهرستان بندر ماهشهر و به منظور رعایت پروتکل‌‌های بهداشتی و رفاه حال پرسنل، ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استقرار کارشناسان بهداشت، کار نمونه‌گیری و انجام تست سریع کروناویروس از پرسنل واحد دانشگاهی بصورت رایگان در محل دانشگاه صورت پذیرفت و خوشبختانه مورد ابتلایی مشاهده نگردید.
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=33.3683.7602.fa
برگشت به اصل مطلب