واحد آموزشی بندر ماهشهر- رویدادها و مناسبت‌ها
بازدید جمعی از دانشجویان واحد دانشگاهی ماهشهر از شرکت فجر انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/5 | 

به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با واحدهای صنعتی و شرکت های پتروشیمی منطقه، دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشته مهندسی شیمی گرایش محیط‌زیست، در روز سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ از واحد تصفیه پساب شماره ۲ شرکت فجر انرژی واقع در منطقه ویژه اقتصادی بازدید کردند.
آشنایی با نگرش‌های محیط زیستی و فضای صنعتی و توجه به حفظ منابع طبیعی از دیگر برنامه‌های این بازدید بود که توسط کارشناس ارشد فرایند تصفیه پساب تشریح شد.
گفتنی است شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، دارای دو واحد تصفیه پساب با ظرفیت ۹۸۰ مترمکعب بر ساعت، حجم عظیمی از پساب‌های صنعتی شرکت‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را دریافت و تصفیه مینماید.
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3683.16757.fa.html
برگشت به اصل مطلب