واحد آموزشی بندر ماهشهر- رویدادها و مناسبت‌ها
پانزدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/15 | 
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3683.16673.fa.html
برگشت به اصل مطلب