واحد آموزشی بندر ماهشهر- رویدادها و مناسبت‌ها
غرفه شرکت پتروشیمی خوزستان در بیست و دومین نمایشگاه رنگ و رزین ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزشی بندر ماهشهر:
http://aut.ac.ir/find-33.3683.13096.fa.html
برگشت به اصل مطلب