تست کد اچ تی ام ال۲
 | تاریخ ارسال: 1402/10/27 |  دفعات مشاهده: 107 بار
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/5 |  دفعات مشاهده: 218 بار
دستگاه تنسیومتر
 | تاریخ ارسال: 1402/9/6 |  دفعات مشاهده: 103 بار
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/5 |  دفعات مشاهده: 329 بار
تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/5/29 |  دفعات مشاهده: 520 بار
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 | تاریخ ارسال: 1401/4/18 |  دفعات مشاهده: 393 بار
nutrition_link
 | تاریخ ارسال: 1401/3/25 |  دفعات مشاهده: 4315 بار
پرس داغ ۵۰ تن
 | تاریخ ارسال: 1400/10/13 |  دفعات مشاهده: 529 بار
دستگاه دماسنج/هدایت سنج/TDS/NaCl/PHمتر رومیزی
 | تاریخ ارسال: 1400/10/12 |  دفعات مشاهده: 485 بار
اکسترودر الاستومر
 | تاریخ ارسال: 1399/10/10 |  دفعات مشاهده: 673 بار
ویسکومتر بروکفیلد
 | تاریخ ارسال: 1399/9/1 |  دفعات مشاهده: 2455 بار
آزمایشگاه رئومتری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 1387 بار
دستگاه راکتور بوچی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 1246 بار
دستگاه pH متر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 732 بار
دستگاه رفرکتومتر
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 600 بار
دستگاه ماکروویو
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 602 بار
دستگاه سانتریفیوژ
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 731 بار
دستگاه آون
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 603 بار
دستگاه آون خلأ
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 649 بار
دستگاه حمام مافوق صوت
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 823 بار
دستگاه تبخیر چرخشی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 831 بار
دستگاه پلاروگرافی- ولتامتری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 5016 بار
دستگاه اسمومتر فشار بخار
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 841 بار
دستگاه اندازه‌گیری کشش سطحی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 1091 بار
مخلوط کن داخلی ۳۵۰ سی‌سی
 | تاریخ ارسال: 1399/8/28 |  دفعات مشاهده: 707 بار
دستگاه پتانسیواستات / گالوانواستات
 | تاریخ ارسال: 1399/8/20 |  دفعات مشاهده: 2799 بار
آزمایشگاه انتقال حرارت
 | تاریخ ارسال: 1399/8/19 |  دفعات مشاهده: 1066 بار
سختی‌سنج راکول
 | تاریخ ارسال: 1399/7/30 |  دفعات مشاهده: 664 بار
میکروسکوپ نوری
 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 |  دفعات مشاهده: 781 بار
آزمایشگاه عملیات واحد
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1285 بار
آزمایشگاه مکانیک سیالات
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 872 بار
آزمایشگاه فیزیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1199 بار
آزمایشگاه کنترل فرآیند
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1264 بار
آزمایشگاه جداسازی و غشاء
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 543 بار
آزمایشگاه پلیمر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 700 بار
آزمایشگاه شیمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 612 بار
آزمایشگاه رآکتور و کاتالیست
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 609 بار
کارگاه لاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 817 بار
کروماتوگرافی ژل تراوایی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 3390 بار
گاز کروماتوگرافی/ طیف سنجی جرمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1011 بار
دستگاه گاز کروماتوگرافی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1223 بار
آزمایشگاه کروماتوگرافی و عکسبرداری
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1297 بار
آزمایشگاه و کارگاه پژوهشی کامپوزیت
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 567 بار
قالبگیری فیلم دمشی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 631 بار
مخلوط کن داخلی ۵۰ سی‌سی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 904 بار
گرانول ساز
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 664 بار
اکسترودر دو پیچه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1110 بار
اکسترودر تک پیچه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 761 بار
کارگاه پلاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1167 بار
آزمایشگاه و کارگاه پژوهشی الاستومر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 587 بار
اسمومتر فشار بخار
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1468 بار
جهندگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 877 بار
دستگاه اندازه‌گیری سختی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 694 بار
ناچ زدن
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 626 بار
ستون اندازه‌گیری دانسیته
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1605 بار
دیلاتومتر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 868 بار
مقاومت ضربه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 876 بار
دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2421 بار
مقاومت در برابر احتراق
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 641 بار
سفتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 700 بار
دستگاه خزش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 635 بار
پانچ
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 606 بار
خستگی دینامیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 674 بار
نقطه ژل شدگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 740 بار
نقطه ژل شدگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1017 بار
مقاومت پارگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 697 بار
تست سایش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 983 بار
سختی برحسب Shore D
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 678 بار
کشش/خمش/فشار
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 981 بار
دستگاه اندازه گیری نقطه نرمی و دمای واپیچش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1268 بار
اندازه‌گیری شاخص جریان مذاب
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 824 بار
آزمون ضربه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 836 بار
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2317 بار
دستگاه آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 990 بار
دستگاه آنالیز گرما وزن سنجی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1489 بار
دستگاه آنالیز مکانیکی دینامیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2212 بار
دستگاه آنالیز گرما وزن سنجی/آنالیز حرارتی تفاضلی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1387 بار
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1379 بار
رئومتر موئینه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 825 بار
رئومتر طیف سنجی مکانیکی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1520 بار
رئومتر لاستیک
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1211 بار
تجهیزات دیگر
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1445 بار
آنالیز عنصری کربن-هیدروژن-نیتروژن-گوگرد-اکسیژن
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1447 بار
طیف سنجی مرئی - فرابنفش
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2071 بار
طیف سنجی جذب اتمی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2004 بار
طیف سنجی مادون قرمز - تبدیل فوریه
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 2656 بار
آزمایشگاه طیف سنجی-خوردگی
 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 |  دفعات مشاهده: 1228 بار