کروماتوگرافی ژل تراوایی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

Gel Permeation Chromatography(GPC)

مدل دستگاه : waters GPC ۲۰۰۰

شرکت سازنده: Waters

کشور سازنده: آمریکا

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز: GPC۲۰۰۰


شرح آزمون

گروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC ) یک ابزار تحلیلی مطلوب برای شناسایی پلیمرهای طبیعی و سنتزی و پروتئینها است که از ذرات ژلی حفره دار برای جدا کردن پلیمرها در محلول استفاده میکند. این تکنیک مولکولها را بر اساس اندازه مولکولی جدا میکند.محلول حاوی پلیمر مورد نظر درون یک ستون حاوی ذرات متخلخل پمپ میشود. به دلیل نفوذ, پلیمر به درون حفره ها وارد میشود اما فقط پلیمرهایی که به اندازه کافی کوچک هستند به حفره ها وارد میشوند و درون حفره ها هستند تا زمانی که دوباره به حلال در حال جریان باز گردند. مولکولهای کوچکتر زمان بیشتری را برای عبور از حفره های ژل مصرف میکنند و نسبت به مولکولهای بزرگتر که زمان کمتری را در حفره ها طی میکنند تاخیر دارند. بنابراین حجم استخراج (زمان استخراج) متناسب با اندازه مولکولی است. وزن مولکولی به طور نسبی با استفاده از منحنی کالیبراسیون و مقایسه حجم یا زمان استخراج به دست می آید. پیشرفتهای سریع در صنعت، پزشکی ، داروسازی ,تکنولوژی تغذیه, رنگ , چسب و پوشش و الیاف مصنوعی منجر به افزایش قابلیت دستگاههای GPC شد. این دستگاه قابلیت عملکرد در دو حالت سرد و داغ را دارد. با توجه به نوع پلیمر و دمای حلالیت آن در حلال مورد نظر از حالت سرد یا داغ استفاده میگردد.

حلالهای متداول THF (تترا هیدروفوران ) و تولوئن هستند.


خدمات قابل ارائه:

تعیین توزیع جرم مولکولیدفعات مشاهده: 3460 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر