اسمومتر فشار بخار

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | نام دستگاه:
Vapor Pressure Osmometer
مدل دستگاه: K-۷۰۰۰
شرکت سازنده: KNAUER
کشور سازنده: آلمان

این دستگاه جهت تعیین جرم مولکولی پلیمرها در محلول های آبی یا آلی، همچنین اندازه گیری دقیق اسمولالیتی سیالات فیزیولوژیکی به کار می رود. اسمومترهای بخار- فشار، فشار بخار را به صورت غیرمستقیم با تعیین نقطه ای که در آن چگالش و تبخیر در تعادل هستند (نقطه شبنم)، به دست می آورند. اسمولالیته را می توان با اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم محلول و مقایسه ی آن با دمای نقطه شبنم در حلال خالص تعیین کرد.


شرح آزمون

این دستگاه جهت تعیین جرم مولکولی پلیمرها در محلول های آبی یا آلی، همچنین اندازه گیری دقیق اسمولالیتی سیالات فیزیولوژیکی به کار می رود. جهت تعیین جرم مولکولی مواد تا وزن ۵۰۰g/mol از کالیبراتور بنزیل و برای تعیین وزن مولکولی پلیمرها، از نمونه هایی با توزیع جرم مولکولی باریک جهت کالیبراسیون استفاده می شود. اسمومترهای بخار- فشار، فشار بخار را به صورت غیرمستقیم با تعیین نقطه ای که در آن چگالش و تبخیر در تعادل هستند (نقطه شبنم)، به دست می آورند. تعیین اسمولالیته توسط این اسمومترها مستقیما مرتبط با تغییر در فشار بخار (بر حسب میلیمتر جیوه) نیست؛ بلکه مرتبط با کاهش دمای نقطه ی شبنم مربوط به حلال خالص در اثر کاهش در فشار بخار حلال به دلیل افزودن املاح است. زمانی که املاح به حلال افزوده می شوند فشار بخار محلول به خاطر کاهش در پتانسیل شیمیائی کم می شود. تمایل کمتر حلال به تبخیر، نتیجه ی مستقیم تعاملات مولکولی بین ذرات حلال و ذرات جسم حل شده در آن است. این مساله منجر به افزایش دما به خاطر افزایش چگالی حلال می شود. اسمولالیته را می توان با اندازه گیری دمای نقطه ی شبنم محلول و مقایسه ی آن با دمای نقطه شبنم در حلال خالص تعیین کرد.


خدمات قابل ارائه

  • تعیین جرم مولکولی
تعیین اسمولالیتی سیالات فیزیولوژیکی


آماده سازی نمونه

۲تا ۱۰ میکرولیتر از نمونه مورد نیاز می باشددفعات مشاهده: 1507 بار   |   دفعات چاپ: 111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر