دستگاه اندازه گیری نقطه نرمی و دمای واپیچش

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

Heat Deflection Temperature and Vicat Softening Point (HDT/VICAT)


مدل دستگاه: ۶۹۱۱.۰۰۰
شرکت سازنده: ‍Ceast
کشور سازنده: ایتالیا


شرح آزمون

حفظ خواص مکانیکی در دمای بالا کاربرد گسترده پلیمرها را محدود می کند. آزمون دمای نرم شوندگی  Vicat به کاربر امکان تعیین محدوده دمایی که خواص سطحی محصول ثابت باقی میماند را میدهد. آزمون وایکات دمایی است که سوزن دایره ای با سطح مقطع ۱میلی متر مربع تحت یک بار استاندارد دقیقا به میزان یک میلی متر فرو رود. نتیجه آزمون، دمایی است که ترموپلاستیک به سرعت شروع به نرم شوندگی میکند. دمای خمش حرارتی (HDT) مشخصه دیگری است که به منظور اندازه گیری آن نمونه در معرض یک بار خمشی قرار می گیرد و دما با سرعت ثابت افزایش می یابد. هنگامی که نمونه به مقدار مشخص ذکر شده در استاندارد تغییر فرم داد، دمای HDT به دست می آید. این آزمون برای اندازه گیری توانایی پلیمرها در نگهداری خواص مکانیکی (خواص سطحی) در دمای بالا به کار برده میشود. به دلیل اینکه مواد پلیمری در تمام زمینه ها در حال جایگزین شدن با دیگر مواد هستند اهمیت انجام این آزمون به شدت و با سرعت در حال افزایش است. آزمون های  HDT و  Vicatبه صورت مجزا در این دستگاه قابل انجام است.

خدمات قابل ارائه:

  1. اندازه گیری محدوده دمایی که پلیمر قابلیت حفظ خواص مکانیکی را دارد
  2. مقایسه عملکرد مواد تقویت شده و تقویت نشده
آماده سازی نمونه
در آزمون HDT بسته به جهت گیری نمونه در دستگاه یکی از دو نوع مختلف نمونه های زیر باید استفاده شود:
۱- اگر نمونه در حالت افقی قرار گیرد:
  • طول: ۸۰mm±۲,۰mm
  • عرض: ۱۰mm±۰,۲mm
  • ضخامت : ۴mm±۰,۲mm
۲- اگر نمونه در حالت عمودی قرار گیرد:
  • طول: ۱۲۰mm±۱۰,۰mm
  • طول: ۹/۸mm±۱۵,۰mm
  • طول: ۳/۰mm±۴/۲mm
در تست Vicat ضخامت نمونه ها باید بین ۳mm-۶/۵mm و دارای سطح حد اقل ۱۰mm^۲ یا قطر۱۰mm  باشد.

استانداردهای قابل استفاده
  • و سایر استانداردهای معادل


محدودیت ها

محدوده دمایی ۲۰۰-۳۰۰ درجه سانتیگراددفعات مشاهده: 1315 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر