دستگاه آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | نام دستگاه: Differential Scanning Callorimetry (DSC)
مدل دستگاه:
Diamond DSC
شرکت سازنده: Perkin Elmer
کشور سازنده: آمریکا


شرح آزمون

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی ها ، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. در این آزمون مقداری از ماده گرم یا سرد شده و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با گرما ثبت می شود. بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه ای، تغییرات فازی و پخت را می­دهد . در کالریمتری روبشی تفاضلی انرژی مورد نیاز برای برقراری اختلاف دمایی صفر بین ماده و نمونه مرجع به صورت تابعی از دما یا زمان اندازه گیری می­شود. این آزمون امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیر و گرمازا، آنتالپی های انتقال و واکنش (مساحت پیکها)، تعیین دماهای انتقال و اندازه گیری ظرفیت گرمایی را فراهم میکند
 
خدمات قابل ارائه:
  1. بررسی دمای بلورینگی و رفتار تبلور و رفتار آمورف شدن
  2. پایداری، تجزیه حرارتی، پیرولیز و تخریب
  3. تاریخچه حرارتی (آنیلینگ)
  4. مطالعه تاثیر افزودنی ها بر رفتار حرارتی مواد
  5. شناسایی اجزای سازنده آمیزه
  6. تعیین درصد خلوص

آماده سازی نمونه

برای انجام آزمون به مقدار ۳۰ میلی گرم ماده نیاز می باشد.


استانداردهای قابل استفاده

جهت تعیین نقطه ذوب، بلورینگی و نقطه شیشه ای شدن

جهت تعیین زمان القاء اکسایشی پلیمرها (OIT)

  • ASTM E۱۲۶۹:

جهت تعیین ظرفیت گرمایی ویژه مواد


محدودیت ها

  • محدوده دمایی: از ۱۵۰- تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد


دفعات مشاهده: 1033 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر