طیف سنجی مادون قرمز - تبدیل فوریه

 | تاریخ ارسال: 1399/7/27 | 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

مدل دستگاه: Spectrume GX

شرکت سازنده:Perkin Elmer

کشور سازنده:آمریکا

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز: Spectrum


شرح آزمون

تقریبا تمامی ترکیباتی که پیوند کوالانسی دارند، اعم از آلی یا معدنی ، فرکانسهای متفاوتی از اشعه الکترومغناطیسی را در ناحیه مادون قرمز طیف ، جذب می‌کنند. طیف سنجی IR یک روش شناخته شده برای شناسایی مواد بر پایه ارتعاش اتم های تشکیل دهنده مولکول ها می باشد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود.


 خدمات قابل ارائه:

  1. مطالعه ساختار مولکولی و شناسایی مواد
  2. تعیین گروه های عاملی و تشخیص عامل دار شدن نمونه پس از فرآیند عامل دار کردن
  3. مطالعه یکنواختی سطح
  4. بررسی واکنش های پلیمریزاسیون، تاکتیسیته، شاخه ای شدن، جهت گیری و  آرایش مولکول های پلیمر و مطالعه آمیزه های پلیمری
  5. مطالعه پخت، تخریب، تجزیه و اکسیداسیون مواد
  6. مطالعه حضور مناطق تبلور و وجود پیوند هیدروژنی
  7. تحقیق بر روی تاثیر محیط بر مواد
  8. کنترل کیفیت و کنترل فرآیند


آماده سازی نمونه

نمونه ها به صورت جامد یا مایع هستند. نمونه ها باید رقیق و ضخامت کمی داشته باشند. اگر نمونه غلیظ یا ضخیم باشد درصد عبور IR کم میشود.

نمونه های پودری: حدود ۵ تا ۱۵ میلی گرم را با حدود ۴۰۰ میلی گرم از KBr به صورت قرص درآورده می‌شود.

نمونه های گرانولی:از آنها فیلم تهیه میشود، برای تهیه فیلم یا در حلال حل میشوند یا بین دو شیشه قرار داده میشوند و سپس بر روی هات پلیت ذوب میشوند.

نمونه های مایع: یک قطره از مایع بین دو قرص KBr یا NaCl قرار داده می‌شوند.


استانداردهای مورد استفاده

استانداردهای مختلفی برای بررسی ساختار و خصوصیات پلیمر و افزودنی های آن توسط FTIR موجود است که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* استاندارد FTIR ASTM D۵۴۷۷

* استاندارد بررسی پلی وینیل کلرید ASTM D۲۱۲۴

* استاندارد بررسی رابرها ASTM D۲۷۰۲-۹۴

* استاندارد ساختار پلی الفین ASTM D۵۵۷۶

* استاندارد کوپلیمر اتیلن وینیل استات ASTM D۳۵۹۴

* استاندارد کوپلیمر تری اکسان polymer Testing ۱۶ (۱۹۹۷)

* بررسی ریز ساختار پلی بوتادین ISO ۱۲۹۶۵:۲۰۰۰ Eدفعات مشاهده: 2701 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر