دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


research:growth_center:constitution

اساسنامه مرکز رشد

۱-۱مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­‌ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه‌­های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌­های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده­‌اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

 • تأمین محل کار (به صورت اجاره)
 • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
 • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
 • آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره
 • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

۱-۲ سازمان مؤسس: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی به عهده می­گیرد.
۱-۳واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌­ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها از جمله شامل شرکت‌های خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی هستند.
۱-۴ دوره رشد مقدماتی: دوره­ای حداکثر ۶ ماهه است که در آن به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده­‌های نوآورانه صنعتی هستند. مشاوره و آموزش‌های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می­شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­‌توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.

۱-۵ بخش رشد مقدماتی: بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می­گردد.

۱-۶ دوره رشد: دوره­ای است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می­شوند. زمان این دوره با تصویب هیات امناء تا 5 سال قابل افزایش است.

ماده۲- اهداف

۲-۱ بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
۲-۲ ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
۲-۳ کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
۲-۴ ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش­مدار و فناور فعال در زمینه­‌های فناوری
۲-۵ بستر سازی به منظور ایجاد فرصت­های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه‌­های فناوری
۲-۶ تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

ماده ۳- وظایف

۳-۱ حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت­های مندرج در بند۱-۳
۳-۲ تلاش برای فراهم آوردن حمایت­های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد
۳-۳ ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده­های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی­ آنها
۳-۴ نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
۳-۵ نظارت بر فعالیت­های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها
۳-۶ ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز
تبصره- انجام فعالیت­های زیر توسط مرکز رشد ممنوع است.

 • مشارکت در سهام واحدهای فناوری (مستقر در مرکز رشد)
 • استخدام هیأت علمی
 • انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر:
  • پروژه­‌های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد
  • پروژه­‌هایی که با قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می­شود.

ماده ۴- ارکان مرکز رشد

۴-۱ سازمان مؤسس
۴-۲ هیأت امناء
۴-۳ مدیر مرکز رشد
۴-۴ شورای مرکز رشد

ماده ۵- هیأت امناء

هیات امناء مرکز رشد همان هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­باشد.

ماده ۶- وظایف و اختیارات هیأت امناء

وظایف و اختیارات هیأت امنای مرکز رشد همان وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­باشد.

ماده ۷- وظایف مدیر مرکز رشد

۷-۱ اداره کلیه مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه­‌های هیأت امناء
۷-۲ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
۷-۳ نظارت بر فعالیت واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با اهداف پیش­بینی شده
۷-۴ ایجاد زمینه­‌های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری
۷-۵ برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
۷-۶ عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
۷-۷ ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

ماده۸- ترکیب شورای مرکز رشد

۸-۱ مدیر مرکز رشد (رئیس شورا)
۸-۲ معاون مرکز رشد (دبیر شورا)
۸-۳ یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه­های اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد
۸-۴ دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیتهای مرکز رشد
۸-۵ یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی
۸-۶ یک نفر از مدیران شرکتهای خصوصی فعال در زمینه فناوری
تبصره: اعضای موضوع بندهای ۸-۳لغایت ۸-۶ شورا به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و به موجب حکم دانشگاه صنعتی امیرکبیر منصوب می­شوند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

۹-۱ تصویب خط مشی، سیاست­های مالی و علمی مرکز رشد
۹-۲ پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امناء
۹-۳ تائید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص­های مصوب جهت ارائه به هیأت امناء
۹-۴ تائید آئین نامه­های اجرایی مرکز رشد
۹-۵ تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد
۹-۶ بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد
۹-۷ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۹-۸ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیأت امناء

ماده۱۰- وظایف سازمان موسس

۱۰-۱ تأمین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد
۱۰-۲ انتصاب مدیر مرکز رشد
۱۰-۳ تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی
۱۰-۴ پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیأت امناء

ماده۱۱- مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول آئین‌­نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و سایر آیین نامه­‌های خاصی است که به تصویب هیأت امنای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می­رسد.

ماده۱۲- منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد:
۱۲-۱ بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می­گردد.
۱۲-۲ کمک­های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۲-۳ درآمد حاصل از فعالیت­های مرکز رشد
۱۲-۴ عقد قراردادهای پژوهشی و اجرائی با سازمان­های دولتی و غیر دولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده ۳

ماده۱۳- تغییر و اصلاح اساسنامه

هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد هیات امنای مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رسیدگی در کمیته تخصصی فناوری و با تائید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۴-

این اساسنامه در ۱۴ ماده و ۲ تبصره با توجه به تائید سی و یکمین جلسه کمیته تخصصی فناوری وزارت و به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۸۱/۱۲/۱۷ به تصویب رسیده است.

research/growth_center/constitution.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر