دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:thermalanalysis:tga

دستگاه آناليز گرما وزن سنجی

Thermal Gravimetry Analysis

نام دستگاه:TGA) Thermal Gravimetry Analysis)
مدل دستگاه: Pyris 1
شركت سازنده: Perkin Elmer
كشور سازنده: آمریکا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه آناليز حرارتی


شرح آزمون

آنالیز گرما وزن سنجی یکی از تکنیک های حرارتی است که تغییرات وزن ماده را به صورت تابعی از دما یا زمان در یک اتمسفر کنترل شده ثبت میکند. در این آزمون در یک اتمسفر کنترل شده طبق برنامه دمایی مشخص به نمونه حرارت اعمال میشود. تغییر وزن مواد به شدت به شرایط تجربی اعمال شده بستگی دارد. همچنین فاکتورهایی از قبیل جرم نمونه، حجم ، شکل و خصوصیات فیزیکی و سرعت گرمایش همگی بر منحنی به دست آمده تاثیر می توانند داشته باشند. از این تکنیک برای شناسایی و تعیین مقدار مواد فرار( آلی و غیر آلی) استفاده میشود. علاوه بر این پایداری حرارتی، خصوصیات تخریب، طول عمر و سینتیک واکنش نیز قابل بررسی است. TGA در صنایع مختلف از پزشکی تا بسته بندی کاربرد دارد.


کاربردها و خدمات قابل ارائه:

• مطالعه پایداری و تجزیه حرارتی

• بررسی دمای کاهش وزن و تخریب

• بررسی میزان کاهش وزن

• بررسی مراحل کاهش وزن

• پایداری در برابر اکسیداسیون

• اندازه گیری میزان رطوبت و مواد فرار

• مطالعه تاثیر محیط بر مواد

• مطالعه سینتیک تجزیه

• تخمین طول عمر محصولات

• مقایسه و شناسایی مواد مختلف

• تعیین میزان پرکننده

• شناسایی اجزای سازنده

• تعیین میزان جذب رطوبت در شرایط مختلف


زمينه كاربردی

مهندسی، علوم پايه، كشاورزی


خاصيت قابل اندازه گيری

فيزيكی، شيميايی، ساختار


آماده سازی نمونه

نمونه مورد اندازه گيری می تواند به صورت پودر جامد، توده(بالك) جامد و فيلم باشد و حداكثر دویست میلی گرم ماده مورد نياز می باشد.


محدوديت ها

  • محدوده دمايي: تا دمای ۱۰۰۰ درجه سانتيگراد
  • محدوده سرعت گرمايش: ۵۰-۱ درجه سانتيگراد بر دقيقه

استانداردهای قابل استفاده

  • ASTM D2584
  • ASTM E1131
  • ASTM E2008

نمونه آناليز شده


labs/thermalanalysis/tga.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایران



تمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر