دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:thermalanalysis:tg_dta

دستگاه آناليز گرما وزن سنجی/آناليز حرارتی تفاضلی

Thermogravimetric/Differential Thermal Analyzer


نام دستگاه: TG/DTA)Thermogravimetric/Differential Thermal Analyzer)
مدل دستگاه: Pyris Diamond
شركت سازنده: Perkin Elmer
كشور سازنده: آمریکا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير- واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه آناليز حرارتی


شرح آزمون

دستگاه DTA اختلاف دمای نمونه در مقابل مرجع خنثی که در اثر وقایع حرارتی مانند اثرات حرارتی گرماگیر یا گرمازا، ذوب، انتقال شیشه ای، تبلور، تجزیه ، تغییر در ساختار بلور و غیره در مواد ایجاد شده است را به صورت تابعی از دما اندازه گیری میکند.

در حالیکه TGA تغییرات ایجاد شده در اثر کاهش وزن را اندازه گیری میکند ، DTA میتواند تغییرات مواد زمانی که هیچ کاهش وزنی رخ نمیدهد را نیز ثبت کند. نتایج آزمون DTA مکمل نتایج آزمون TGA در خصوص انتقالات فازی است.

دستگاه TG/DTA قادر به اندازه گیری تغییرات وزن و اختلاف دمایی بین نمونه و مرجع در برنامه حرارتی داده شده ، به صورت همزمان است و سطح زیر پیک DTA تغییر آنتالپی است.

یک منحنی DTA اختلاف دما را به صورت تابعی از دما یا زمان رسم میکند.


زمینه های کاربردی:

• بررسی تخریب حرارتی

• بررسی سینتیک تخریب حرارتی

• کنترل کیفیت

• شناسایی مواد


استانداردهای قابل استفاده

  • ASTM D2584
  • ASTM E1131
  • ASTM E2008

نمونه آنالیز شده


labs/thermalanalysis/tg_dta.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر