دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:thermalanalysis:dsc

دستگاه آناليز گرماسنجی روبشی تفاضلی

Differential Scanning Callorimetry

نام دستگاه: DSC)Differential Scanning Callorimetry)
مدل دستگاه: Diamond DSC
شركت سازنده: Perkin Elmer
كشور سازنده: آمریکا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه آناليز حرارتی


شرح آزمون

آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی یک ابزار بنیادی در آنالیز حرارتی است و در بسیاری صنایع از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، مطالعه نیمه هادی ها ، صنایع غذایی و غیره کاربرد دارد. در این آزمون مقداری از ماده گرم یا سرد و تغییرات ظرفیت حرارتی آن با گرما ثبت میشود. بررسی تغییرات ظرفیت حرارتی امکان تشخیص انتقالاتی از قبیل ذوب، انتقالات شیشه ای، تغییرات فازی و پخت را میدهد . در کالریمتری روبشی تفاضلی انرژی مورد نیاز برای برقراری اختلاف دمایی صفر بین ماده و نمونه مرجع به صورت تابعی از دما یا زمان اندازه گیری میشود. این آزمون امکان تشخیص اثرات حرارتی گرماگیر و گرمازا، آنتاپی های انتقال و واکنش (مساحت پیکها)، تعیین دماهای انتقال و اندازه گیری ظرفیت گرمایی را فراهم میکند. نمونه باید به خوبی در ظرف نمونه متراکم شود و با ظرف نمونه در تماس حرارتی مناسب باشد تا تعداد حفره ها بین ذرات نمونه به حداقل برسد. بدین ترتیب تاثیر مقدار پایین رسانایی حرارتی هوا بر نتایج DSC ناچیز خواهد بود. گاز N2 با درجه خلوص بالا رایج ترین گاز مورد استفاده می باشد. طبیعت گازی که استفاده میشود تاثیر مهمی بر شکل پیک DSC دارد.


کاربرد ها

: • اندازه گیری ظرفیت گرمایی ویژه

• بررسی نقطه ذوب و رفتار ذوب

• بررسی دمای بلورینگی و رفتار تبلور و رفتار آمورف شدن

• بررسی تبلور سرد

• دمای انتقال شیشه ای

• دمای تخریب

• آنتالپی تبدیل

• تغییرات آنتالپی

• مطالعه تبخیر، تصعید ، دفع

• بررسی انتقال جامد- جامد

• پایداری، تجزیه حرارتی، پیرولیز و تخریب

• واکنش های شیمیایی مانند پلیمریزاسیون

• تحقیق درخصوص سینتیک واکنش ها

• مطالعه اکسیداسیون و پایداری در برابر اکسیداسیون

• مقایسه قسمت های مختلف فرآیند تولید

• مقایسه محصولات رقابتی

• تاریخچه حرارتی (آنیلینگ)

• مطالعه ولکانیزاسیون (محدوده دمایی، سینتیک ولکانش، آنتالپی ولکانش) و درنتیجه بهینه سازی سیستم ولکانش

• مطالعه سازگاری آمیزه های پلیمر

• مطالعه تاثیر افزودنی ها بر رفتار حرارتی مواد

• آنالیز و بهینه سازی فرآیند پخت

• شناسایی اجزای سازنده آمیزه

• تعیین درصد خلوص

• مطالعه سیستم پلیمریزاسیون

• مقایسه چند ماده با یکدیگر


زمينه كاربردی

مهندسی مواد،مهندسی پلیمر،مهندسی شیمی، علوم پايه


خاصيت قابل اندازه گيری

فيزيكی، شيميايی، ساختار


آماده سازی نمونه

برای انجام آزمون به مقدار ۳۰ ميلی گرم ماده نياز می باشد.


استانداردهای قابل استفاده

جهت تعيين نقطه ذوب، بلورينگی و نقطه شيشه ای شدن

جهت تعيين زمان القاء اكسايشی پليمرها (OIT)

  • ASTM E1269:

جهت تعيين ظرفيت گرمايی ويژه مواد


محدوديت ها

  • محدوده دمايی: از ۱۵۰- تا ۶۰۰ درجه سانتيگراد

نمونه آناليز شده


labs/thermalanalysis/dsc.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر