دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:thermalanalysis:dma

دستگاه آناليز مكانيكی ديناميكی

Dynamic Mechanical Thermal Analysis

نام دستگاه: DMTA)Dynamic Mechanical Thermal Analysis)
مدل دستگاه: Pyris Diamond
شركت سازنده: Perkin Elmer
كشور سازنده: آمریکا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه آناليز حرارتی


شرح آزمون

آنالیز DMTA یکی از تکنیک های حرارتی است که برای شناسایی مواد به خصوص پلیمرها استفاده میشود. DMTA را به سادگی میتوان به صورت اعمال نیروی نوسانی بر یک نمونه و تجزیه و تحلیل پاسخ ماده به آن نیرو تعریف کرد. در این تکنیک نمونه در دستگاه قرار گرفته و فرکانس، دامنه و محدوده دمایی مناسب به عنوان داده های ورودی به دستگاه وارد می گردد. سپس دستگاه در محدوده دمایی انتخاب شده به نمونه تنش سینوسی وارد میکند و پاسخ مکانیکی مواد در یک محیط دمایی کنترل شده اندازه گیری میشود. نتایج معمولا به صورت نمودارهای G' ،G« و Tan Delta به عنوان تابعی از دما ارائه میشود. DMTA مناطق انتقال در پلاستیک ها، از قبیل دمای انتقال شیشه ای را شناسایی میکند و برای کنترل کیفیت و توسعه محصولات استفاده میشود. این تکنیک نسبت به روشهای دیگر بسیار حساستر است و میتواند مناطق انتقال کوچک که تشخیص آنها با DSC امکان پذیر نیست را تشخیص دهد. آزمون DMTA امکان تشخیص اثرات حرارتی به دلیل تغییر در مدول رفتار اتلافی ماده را فراهم میکند. از این روش میتوان خواصی مانند میل به جاری شدن (گرانروی) و سفتی (مدول) را به ترتیب از تاخیر فاز و بازگشت نمونه محاسبه کرد. این خواص اغلب به صورت قابلیت اتلاف انرژی به شکل گرما (میرایش) و قابلیت بازگشت از تغییر شکل (خاصیت کشسانی) تعریف میشوند.


خدمات قابل ارائه و کاربردها:

• مدول الاستیک (G' ) به صورت تابعی از دما، فرکانس یا کرنش

• مدول اتلاف( G» ) به صورت تابعی از دما، فرکانس، یا کرنش

• ضریب اتلاف به صورت تابعی از دما، فرکانس یا کرنش

• تنش به صورت تابعی از دما، فرکانس یا کرنش

• رسم رفتار مکانیکی مواد ویسکوالاستیک به صورت تابعی از فرکانس و دما (master curve )

• آزمون خزش

• آزمون استهلاک تنش

• مطالعه رفتار ویسکوالاستیک

• مطالعه تبلور

• مطالعه تغییرات مدول با دما

• شناسایی مواد

• کسب اطلاعات در مورد ساختار مولکولی, وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی

• تاثیر پرکننده، درجه پخت، فرکانس و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و رفتار خطی

• مطالعه پخت

• مطالعه سینتیک پخت

• مطالعات پس از پخت

• تشخیص حضور ناخالصی در یک ماده

• تعیین نقاط انتقال بتا و گاما (تکنیک DMTA حساسترین تکنیک در تشخیص انتقالات است)

• تعیین دمای انتقال شیشه ای مواد (برای اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای مواد پخت شده یا پوشش های نازک DMTA نسبت به دیگر تکنیک ها حساس تر است)

• بررسی وابستگی دمای انتقال شیشه ای به فرکانس

• ارزیابی سفتی مواد

• تعیین محدوده عملکرد یک پلیمر

• بررسی رفتار فازی و سازگاری آمیزه های پلیمری

• تخمین جایگاه پرکننده در آمیزه های پلیمری

• بررسی تاثیر افزودنی بر سازگاری آمیزه های پلیمری

• .مطالعه اثرات افزودنی ها، پرکننده ها و پوشش ها بر پلیمرها

• کنترل کیفیت


زمينه كاربردی

مهندسی، پزشكی، علوم پايه، كشاورزی، بيوتكنولوژی


خاصيت قابل اندازه گيری

مكانيكی، فيزيكیآماده‌سازی نمونه

  • مد خمشی:

ماكزيمم طول: ۵۰mm
ماكزيمم ضخامت:۵mm
عرض: ۱۶mm

  • مد كششی:

طول نمونه:۵mm تا ۳۵mm
ضخامت: ۱mµ - ۳mm
ماكزيمم عرض: ۱۰mm


محدوديت ها

  • محدوده دمايی: ۶۰۰ - ۱۵۰- درجه سانتيگراد
  • محدوده فركانس: ۱۰۰ – ۰/۰۰۱ هرتز

نمونه آناليز شده


labs/thermalanalysis/dma.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر