دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:spectroscopy:uv_spectrometer

طيف سنجی مرئی - فرابنفش

(UV-Visible Spectroscopy (UV-VIS

نام دستگاه:(UV-Visible Spectroscopy(UV-VIS

مدل دستگاه:Lambda 25

شرکت سازنده:Perkin Elmer

كشور سازنده:آمريكا

محل استقرار:دانشگاه صنعتی اميركبير، واحد دانشگاهی ماهشهر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم، آزمایشگاه طیف سنجی و خوردگی

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آناليز:winlab


شرح آزمون

طیف سنجی IR یک روش شناخته شده برای شناسایی مواد بر پایه ارتعاش اتمهای تشکیل دهنده مولکول ها می باشد. یک پرتو پلی کروماتیک مادون قرمز به نمونه برخورد کرده و جذب آن بر حسب انرژی اندازه گیری می شود.. انرژی مربوط به هر پیک در طیف جذبی متناظر با فرکانس ارتعاش یک نوع پیوند خاص در مولکول نمونه است. بیشتر طیف سنجی های مادون قرمز بر اساس تبدیل فوریه طیف حاصله پس از جذب (FTIR ) انجام میشود. خروجی دستگاه به صورت یک طیف است. عکس طول موج (〖cm〗^(-1)) که عدد موجی نامیده میشود، برای نمایش محور افقی و میزان جذب در محور عمودی نمایش داده می شود. طیف عبوری معمولا برای تحلیل و بررسی استفاده میشود درحالیکه طیف جذبی در کارهای کمی کاربرد دارد.


کاربردها

 • مطالعه ساختار مولکولی
 • شناسایی مواد
 • مقایسه ترکیبات مختلف
 • تعیین گروههای عاملی و تشخیص عاملدار شدن نمونه پس از فرآیند عامل دارکردن
 • مطالعه خواص
 • شناسایی آلودگی های محیط
 • آنالیز گروههای انتهایی
 • بررسی هیدرولیز
 • مطالعه یکنواختی سطح
 • بررسی واکنشهای پلیمریزاسیون
 • مطالعه پخت مواد
 • مطالعه تاکتیسیته پلیمرها
 • مطالعه شاخه ای شدن پلیمرها
 • مطالعه حضور مناطق تبلور
 • تشخیص وجود پیوند هیدروژنی در نمونه
 • مطالعه جهت گیری و آرایش مولکولهای پلیمر
 • مطالعه آمیزه های پلیمری

تکنیک IR یک روش رایج برای بررسی آمیزه های پلیمری است. اگر دو پلیمر امتزاج ناپذیر باشند طیف حاصل باید جمع طیف دو جزء سازنده باشد. جدایی فاز دلالت بر این موضوع دارد که پلیمرهای سازنده آمیزه یک محیط شبیه پلیمرهای خالص خواهند داشت. اگر دو پلیمر امتزاج پذیر باشند امکان وجود برهم کنش بین زنجیرهای پلیمری مجزا وجود خواهد داشت. چنین برهم کنشهایی میتواند منجر به اختلافهایی بین طیف پلیمر در آمیزه و سازنده خالص شود. به طور کلی، انتقال فرکانس و وسیعتر شدن پیوند به عنوان شاهدی از برهم کنش شیمیایی بین اعضا در یک آمیزه در نظر گرفته میشود و نشان دهنده امتزاج پذیری است.

 • تحقیق بر روی تاثیر محیط بر مواد
 • تاثیر تابش ماورابنفش، حمله شیمیایی رادیکالهای آزاد تولید شده از فرآیندهای طبیعی، حمله میکروبی و غیره همگی با IR قابل بررسی هستند.
 • مطالعه تخریب مواد
 • مطالعه اکسیداسیون
 • مطالعه تجزیه مواد
 • کنترل کیفیت
 • کنترل فرآیند

زمینه های کاربردی

علوم پایه، پزشکی، مهندسی و سایر


خاصیت قابل اندازه گیری

فیزیکی، ساختار، سایر


آماده سازی نمونه

 • نمونه باید مایع باشد
 • نمونه های غلیظ باید به اندازه کافی رقیق شوند

نمونه آنالیز شده


labs/spectroscopy/uv_spectrometer.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر