دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:spectroscopy:ftir

طيف سنجی مادون قرمز - تبديل فوريه

Fourier Transform Infrared Spectroscopy


نام دستگاه :FT-IR)Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

مدل دستگاه:Spectrume GX

شرکت سازنده:Perkin Elmer

كشور سازنده:آمريكا

محل استقرار:دانشگاه صنعتی اميركبير، واحد دانشگاهی ماهشهر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم، آزمایشگاه طیف سنجی و خوردگی

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آناليز: Spectrum


شرح آزمون

جذب نور مرئی یا ماوراء بنفش توسط مواد منجر به انتقال سطح انرژی الکترونی شده و یک طیف جذب الکترونی حاصل میشود.بنابراین طیف سنجی و طیف بینی مرئی-فرابنفش یکی از گسترده ترین تکنیکهای مورد استفاده برای آنالیز کیفی و کمی ، با استفاده از بررسی برهمکنش نور و ماده می‌باشد. در طیف سنجی باریکه‌ای از نور (پرتو) به ماده مورد نظر تابانده می‌شود و با بررسی نور بازتابشی یا جذبی یا نشری به دریافت اطلاعات می‌پردازیم. طیف الکترو مغناطیس حاوی گستره ی از طول موجهاست. طول موج گستره ی nm۴۰۰-۸۰۰ گستره مرئی و nm ۲۰۰ – ۴۰۰به گستره فرابفنش نامیده می‌شود. طیف سنجی مرئی –فرابنفش به مطالعه این ناحیه از طیف اشعه الکترومغناطیس می‌پردازد.

دستگاه از قسمتهای مختلف نوری و الکترونیکی تشکیل شده‌است. در این دستگاه منبع تابش که میتواند لامپ تنگستن, برای تولید طول موج های ناحیه مرئی و هیدروژن یا دوتریوم,برای ناحیه ماورا بنفش باشد، طیف پیوسته ای از تابش را فراهم میکند. این طیف تابش توسط منوکروماتور تفکیک میشود و پهنه ی باریکی از طول موج توسط ابزارهای نوری به سل تابانده میشود. سپس نور عبوری توسط آینه متمرکز میشود و سرانجام در آشکارساز اندازه گیری میشود. آنالیز کیفی نمونه و بررسی اثر و تغییرات ماتریس بر روی آن از طریق روبش طول موج و بررسی طول موج ماکزیمم بدست می اید.آنالیزهای کمی برای گستره وسیعی از کاربردها با استفاده از قانون بیر-لامبرت که بیان می کند نمودار جذب علیه غلظت با گرادیان εl خطی است و رسم منحنی کالیبراسیون صورت می گیرد . بدلیل نیاز به تکنیکهای سریع در تشخیص مواد مختلف، این روش در مطالعات ساختاری و بنیادی و همچنین حوزه‌های کاربردی همچون تجزیه مواد در رشته‌های شیمی، مواد، رنگ, کشاورزی، پزشکی و …کاربرد گسترده‌ای دارد.


کاربردها و خدمات قابل ارائه

بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک محدوده طول موج

بررسی خواص جذبی و عبوری در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی

تعیین غلظت محلول

شناسایی حضور هر مونومر باقی مانده در نمونه پلیمری

شناسایی افزودنیهای پلیمر از قبیل شروع کننده ها یا اکسیدانتها

تعیین ترکیب کوپلیمر با اندازه گیری سطح نسبی

مطالعات رهایش دارو

شناسایی مواد

شناسایی گروههای عاملی

آنالیز مایعات

تعیین حضور ناخالصی

کنترل فرآیند تولید

مطالعات ساختاری و بنیادی

تعیین ناخالصی

تعیین ثابت های اسید و باز

مطالعه سینتیک واکنش


تجهيزات جانبی

  • HATR(Horizontal Attenuated Total Reflectance)
  • دستگاه DR(Diffuse Reflectance) برای نمونه هايی كه دارای تفرق يا مات هستند.
  • طيف ATR
  • DATR

آماده سازی نمونه

نمونه ها به صورت جامد يا مايع هستند. نمونه ها بايد رقيق و ضخامت كمی داشته باشند. اگر نمونه غليظ يا ضخیم باشد درصد عبور IR كم ميشود.

نمونه های پودری: حدود ۵ تا ۱۵ ميلی گرم را با حدود ۴۰۰ ميلی گرم از KBr به صورت قرص درآورده می‌شود.

نمونه های گرانولی:از آنها فيلم تهيه ميشود، برای تهيه فيلم يا در حلال حل ميشوند يا بين دو شيشه قرار داده ميشوند و سپس بر روی هات پليت ذوب ميشوند.

نمونه های مايع: يك قطره از مايع بين دو قرص KBr يا NaCl قرار داده می‌شوند.


استانداردهای مورد استفاده

استانداردهای مختلفی برای بررسی ساختار و خصوصیات پلیمر و افزودنی های آن توسط FTIR موجود است که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* استاندارد FTIR ASTM D5477

* استاندارد بررسی پلی وینیل کلرید ASTM D2124

* استاندارد بررسی رابرها ASTM D2702-94

* استاندارد ساختار پلی الفین ASTM D5576

* استاندارد کوپلیمر اتیلن وینیل استات ASTM D3594

* استاندارد کوپلیمر تری اکسان polymer Testing 16 (1997)

* بررسی ریز ساختار پلی بوتادین ISO 12965:2000 E


نمونه آنالیز شده


labs/spectroscopy/ftir.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر