دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:rheometry:rms:introduction

رئومتر طيف سنج مكانيكی Rheometerics mechanical Spectroscopy (RMS)

به منظور محاسبه‌ی خواص رئولوژيكی مواد مختلف (سيالات غيرنيوتونی) به ويژه پليمرها(پليمرهای گرمانرم، مواد خميری، محلول‌های پليمری، رزين‌ها، چسب‌ها، بايوپليمرها و …. ) رئومترها مورد استفاده قرار می‌گيرند. رئوئولوژی علم رفتار جریان و تغییر شکل مواداست. رئومترها قادر به محاسبه پارامترهای رئولوژيكی بسياری از جمله :
ويسكوزيته برشی
ويسكوزيته در ناحيه صفر و محاسبه‌ی وزن مولكولی متوسط وزنی پليمرها
ويسكوزيته كامپلكس
ميزان تغييرات ويسكوزيته با شدت برش
تعيين گرانروی ديناميك و استاتيك پليمرها
مدول ذخيره ('G)، مدول اتلاف (''G) و فاكتور اتلاف (δ)
مطالعه پايداری ابعادی نمونه و تعيين محدوده ويسكوالاستيك خطي و غيرخطی
مطالعه ريزساختار مواد پليمری (مطالعه شاخه جانبی، توزيع جرم مولكولی، تاثير سازگار كننده، مطالعه پخش پر كننده و …) و …..
تجهيزات كنترل دمايی و همچنين تجهيزات جانبی دستگاه، امكان انجام تست بر روی انواع مختلف سيالات را فراهم می‌سازد. اندازه‌گيری غالبا به دو روش چرخشی و نوسانی انجام می‌شود. تست‌های چرخشی، اطلاعاتی راجع به رفتار در تغييرات بزرگ مانند پمپاژ، تكان دادن (Stirring) يا برس زدن (brushing) ارائه می‌دهد؛ درحاليكه تست‌های نوسانی به ما اين اجازه را می‌دهد تا به تجزيه و تحليل ساختار مواد در حالت استراحت بپردازيم و بنابراين می‌تواند اطلاعاتی راجع به ثبات ذخيره سازی، الاستيسيته (كشش) يا رفتار در طول مقياس زماني طولانی، در اختيار ما قرار دهد.

قابليت‌های نرم‌افزاری دستگاه رئومتر Physica MCR 301 :

  • تست رهايش (Relaxation) و رسم منحنی توزيع زمان آسودگی
  • تست خزش (Creep) و رسم منحنی آن
  • انواع تست‌های چرخشی (تست چرخش با كنترل نرخ تنش يا كرنش (γ ̇، n، ϕ، γ) ، تست چرخشی با كنترل تنش (τ، M)) به همراه رسم منحنی مربوطه
  • انواع تست‌های نوسانی (آزمون‌های نوسانی با كنترل كرنش (ϕ، γ) يا كنترل تنش (τ، M)) به همراه رسم منحنی مربوطه
  • تست‌های هيسترزيس
  • رسم منحنی جريان و مطالعه رفتار جريان مواد
  • تست روبش دما، زمان، فركانس و كرنش
  • مدل كردن آميزه از طريق فيت سازی نقاط بدست آمده با مدل‌های رئولوژيكی
  • انجام تست‌های تركيبی (3ITT)
labs/rheometry/rms/introduction.txt · آخرین ویرایش: 2019/08/27 09:15 توسط marjan

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر