دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:rheometry:rms

رئومتر طیف سنجی مکانیکی

RMS)Rheometeric Mechanical Spectrometer)

نام دستگاه: RMS)Rheometeric Mechanical Spectrometer)
مدل دستگاه: MCR301
شركت سازنده: Anton Paar
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير، واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه آزمايشگاه رئومتری
نام نرم افزار مورد استفاده:Pheoplus


شرح آزمون

رئومتر با صفحات موازی که گاهی اوقات به آن رئومتر صفحه-صفحه میگویند شامل دو صفحه موازی است. درحالیکه صفحه پایین ساکن است، صفحه بالا میچرخد. فاصله میان دو صفحه باید از شعاع صفحات، بسیار کمتر باشد تا اطمینان حاصل شود که در سرتا سر فاصله بین دو صفحه جریان هموژن است .تفاوت این رئومتر در مقایسه با سیستم مخروط و صفحه این است که با افزایش فاصله نسبت به محور چرخش سرعت برشی افزایش می یابد. در مرکز سرعت برشی صفر است و در لبه به ماکزیمم مقدارش میرسد. به عبارت دیگر، در ویسکومتر با صفحات موازی ، گرادیان سرعت، پروفایل سرعت، ویسکوزیته و تنش در هر شعاع متفاوت است به همین دلیل از این دستگاه در حالت نوسانی و در تغییر فرم کم استفاده می گردد. در این حالت، پروفایل سرعت خطی شده و ماده هموژن می ماند. در سرعت چرخش یکسان ، افزایش فاصله منجر به کاهش سرعت برشی میشود. بنابراین،محدوده وسیعی از سرعت برشی با این دستگاه قابل پوشش است.


کاربردها و خدمات قابل ارائه

• رسم منحنی جریان و مطالعه رفتار جریان مواد

• منحنی روبش فرکانس منحنی مدول ذخیره، مدول اتلاف، مدول کمپلکس، ویسکوزیته کمپلکس، ویسکوزیته اتلاف و دیگر خواص ویسکوالاستیک خطی به صورت تابعی از فرکانس

• منحنی روبش دمایی

• منحنی روبش زمان

• منحنی روبش کرنش

• منحنی Van Gurp

• منحنی خزش

• مطالعات استهلاک تنش

• منحنی تابع توزیع زمان آسودگی (relaxation )

• بررسی خواص ویسکوالاستیک خطی

• بررسی خواص ویسکوالاستیک غیر خطی

• مطالعه ریز ساختار

از آنجایی که خواص آمیزه ها شدیدا توسط مورفولوژی فازی آنها و ساختار سطح مشترک تاثیر می پذیرد، مطالعه ریز ساختار بسیار اهمیت دارد

 • مورفولوژی
 • میزان امتزاج پذیری
 • تاثیر ماده سوم بر میزان امتزاج پذیری
 • مطالعه کشش بین سطحی پلیمرها
 • مطالعه سطح مشترک آمیزه های پلیمری
 • مطالعه تاثیر سازگار کننده
 • مطالعه کوپلیمرها
 • مطالعه پخش پرکننده
 • یافتن آستانه تجمع پرکننده
 • یافتن دمای جدایی فاز
 • مطالعه تاثیر ماده سوم بر جدایی فاز آمیزه
 • بررسی توزیع جرم مولکولی
 • مطالعه شاخه جانبی و طول شاخه
 • مدلسازی فرآیند

•بررسی اثرات کیفی الاستیسیته در فرآیند

•مدل کردن آمیزه

•تعیین شرایط بهینه فرآیند

•مطالعه پایداری ابعادی

•تعیین ویسکوزیته در نرخ برش صفر

•مطالعه آرایش یافتگی ذرات پرکننده

نمونه آنالیز شده

labs/rheometry/rms.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایران



تمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر