دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:rheometry:capillary_rheometer

رئومتر موئینه

Capillary Rheometer

نام دستگاه: Capillary Rheometer
مدل دستگاه: Rheologic 5000
شركت سازنده: Ceast
كشور سازنده: ایتالیا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير،واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه رئومتری


شرح آزمون

متداولترین و ساده ترین دستگاه برای اندازه گیری ویسکوزیته در محدوده سرعت برشی مورد استفاده در فرآیند پلیمرهایی، رئومتر کپیلاری است. مهمترین قسمت آن تیوب مستقیم یا لوله موئینه است. نیروی محرکه جریان در رئومتر کپیلاری فشار بوده و تحت اختلاف فشار در شرایط همدما دبی اندازه گیری میشود . این دستگاه با وجود سادگی اطلاعات ویسکوزیته فرآیندی را بسیار دقیق ارائه میدهد و برای اندازه گیری ویسکوزیته مذابهای پلیمری در محدوده سرعت برشی بالاتر از ۱۰۰ s^(-۱) پیشنهاد میشود. در اختلاط، اکستروژن و قالبگیری تزریقی این محدوده سرعت برشی (>۱۰۰ s^(-۱) ) بسیار اهمیت دارد. برای اندازه گیری به صورت آنلاین رئومتر کپیلاری میتواند به سادگی به انتهای پیچ اکسترودر متصل شود که این ویژگی آنرا به صورت دستگاهی بسیار کارآمد در صنعت درآورده است. بالاترین حد سرعت برشی قابل استفاده در دستگاه کپیلاری 〖۱۰〗^۷ s^(-۱) می باشد.


زمینه کاربردی و خواص قابل اندازه گیری

به دست آوردن منحنی جریان

تعیین تنش تسلیم پلیمر

تعیین نوع سیال

مطالعه تغییرات ویسکوزیته با سرعت برش

مطالعه رفتار جریان مذاب های پلیمری در محدوده وسیعی از سرعت برش

بررسی کیفیت مواد با اندازه گیری رفتار آنها در دما، فشار و سرعت های برشی مختلف

بررسی تاثیر تغییر ترکیب درصد آمیزه های پلیمری بر رفتار آنها در شرایط دما، فشار و سرعت برشی یکسان

بهینه سازی شرایط فرآیند و بنابراین صرفه جویی و کاهش هزینه

شبیه سازی فرآیند های قالبگیری تزریقی، اکستروژن، قالبگیری دمشی، تهیه فیلم دمشی

مقایسه رفتار جریان نمونه های مختلف در شرایط یکسان

مقایسه رفتار جریان یک نمونه درشرایط مختلف

مطالعه تورم پس از دای (die swell )

اندازه گیری ویسکوزیته کششی

پایداری حرارتی

مطالعه لغزش در دیواره

بررسی استحکام مذاب

مطالعه وابستگی دانسیته به فشار و دما

طراحی قالب

بررسی تغییرات ویسکوزیته پلیمر با زمان

کنترل کیفیت

بررسی تخریب پلیمرها


خاصیت قابل اندازه گیری

فیزیکی، مکانیکی


زمینه کاربردی

مهندسینمونه آنالیز شده

labs/rheometry/capillary_rheometer.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر