دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:phys_mech_properties:slip_tester_device

دستگاه اندازه گيری ضريب اصطكاك

Slip Tester

نام دستگاه: Slip Tester
مدل دستگاه: 6196.000
شركت سازنده:ceast
كشور سازنده: ایتالیا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها


شرح آزمون

اين دستگاه از يك لغزنده متحرك و يك صفحه ثابت تشكيل شده است و ضريب اصطكاك ايستايي و ضريب اصطكاك جنبشي از طريق لغزش فيلم و پوشش های پلاستيكی هنگامی كه بر روی خود يا مواد ديگر می لغزند با استفاده از استاندارد ASTM D1894 اندازه گيری می شود. با روشن شدن مكانيسم حركت، صفحه متحرك شروع به حركت با سرعت مشخص می كند. به دليل نيروی اصطكاك بين سطوح تماس، ممكن است بلافاصله حركتی بين لغزنده و صفحه اتفاق نيفتد تا زمانی كه به مقدار نيروی اصطكاك ايستايی برسد يا از آن تجاوز كند. با ثبت ماكزيمم نيروی آغاز و ميانگين نيرو در طول حركت ضرايب اصطكاك ايستايی و جنبشی قابل محاسبه می باشد.


خاصیت قابل اندازه گیری

فیزیکی


زمینه کاربردی

مهندسی، علوم پایه


خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری ضريب اصطكاك ايستايی
  • اندازه گيری ضريب اصطكاك جنبشی

آماده سازی نمونه

نمونه مورد نظر به صورت فيلم و يا صفحه پليمری می باشد. نمونه مورد نظر بايد داراي ابعاد ۲۵۰ میلی متر در جهت ماشين و ۱۳۰ میلی متر در جهت عرضی برای قسمت ثابت باشد، همچنين برای قسمت متحرك ابعاد، ۱۲۰ ميلی متر مربع براي فيلم و ۶۳/۵ ميلي متر مربع برای صفحه پليمری می باشد.

توجه شود که فیلم به عنوان صفحه ای تعریف شده است که ضخامت اسمی آن بیش از ۰/۲۵۴ میلیمتر نباشد.

۵ مجموعه از هر نمونه مورد آزمون قرار میگیرد.


استانداردهای قابل استفاده

labs/phys_mech_properties/slip_tester_device.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر