دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:phys_mech_properties:resilience

جهندگی

Resilienceنام دستگاه: Resilience
مدل دستگاه:
شركت سازنده: ‍Bareiss
كشور سازنده: آلمان
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزي، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكي و مكانيكي پليمر ها


شرح آزمون

اندازه گیری جهندگی به بررسی میزان رفتار الاستیک ماده هنگامی که در معرض تنش های مختلف قرار میگیرد می پردازد. میزان جهندگیبه صورت نسبت انرژی آزاد شده در بازگشت تغییر شکل به انرژی ای که باعث تغییر شکل شده است، تعریف میشود. اندازه گیری جهندگی به مهندسان و دانشمندان در انتخاب درست مواد کمک میکند .

و مطابق با استانداردهای DIN 53512، DIN 53573، ASTM D 1054، NF ISO 4662 طراحی شده است.


کاربردها و خدمات قابل ارائه

• تعیین جهندگی مواد درحین ضربه ناگهانی

• تعیین رفتار دینامیک مواد مختلف

• طبقه بندی مواد بر اساس میزان الاستیسیته

• مطالعه تغییرات ماده پس از آزمون خستگی و پس از پیر شوندگی

• تایید کیفیت در حین تولید و محصول نهایی


خاصيت قابل اندازه گيری

مكانيكی


زمينه كاربردی

مهندسیآماده سازی نمونه

از نمونه با ضخامت ۰/۵±۱۲/۵ ميليمتر و قطر ۱۲±۴۱ ميليمتر استفاده می‌شود. نمونه را در قالب ولكانيزه شده و بریده می‌شود.


استاندارد های قابل استفاده


labs/phys_mech_properties/resilience.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر