دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:phys_mech_properties:density_meter

ستون اندازه‌گیری دانسیته

Density meter

نام دستگاه: Density meter
شركت سازنده:ceast
كشور سازنده: ایتالیا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير، واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها


شرح آزمون

محدوده اندازه گيری اين وسيله بين ۳.۰-۰.۵ گرم بر سانتی متر مکعب است كه امكان انجام تست را برای مواد مختلف از قبيل مواد آلی، ترموپلاستيك، ترموست، الاستومرها و فلزات سبك بوجود می آورد. اين چگالی متر دانسيته مواد را از طريق روش ستون گراديان دانسيته اندازه گيری می كند. اين روش دانسيته مواد مورد آزمون را با دانسيته موادی كه دانسيته آن ها شناخته شده است مقايسه می كند. اين وسيله از دو ستون شيشه ای (با ارتفاع حدود ۱متر) ساخته شده است كه محتوی تست؛ مايعات ترمواستاتيك و سری گلوله های شيشه ای با دانسيته مشخص را در بر می گيرد.


خاصيت قابل اندازه گيری

فيزيكی , شيميايی , ساختار


زمينه كاربردی

مهندسی , پزشكی , علوم پايه


خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری دانسيته پليمرها

آماده سازی نمونه

قطعه مورد نياز براي اندازه گيری دانسیته به هرشكلی می تواند باشد در صورتی كه اندازه گيری ابعاد آن آسان باشد و بيش ترين دقت را برای اندازه گيری مركز حجمی قطعه معلق را داشته باشد.
در تهیه نمونه باید دقت گردد كه موقع برش قطعه تغيير در دانسيته ناشی از فشار بر روی آن بوجود نيايد.


استانداردهای قابل استفاده


labs/phys_mech_properties/density_meter.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر