دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


labs:laboratory_equipment

تجهيزات آزمايشگاهی

ردیف عنوان فعاليت كارشناس مربوطهمحلنام فارسی تجهيزاتنام لاتین تجهیزات
۱آزمايشگاه شيمیآموزشی،تحقيقاتی سالنهم زن مغناطيسی
دستگاه اندازه‌گيری نقطه ذوب مواد پودری Digital Melting Point Apparatus
آون خلا Vaccum Oven
آون Oven
تبخير کننده چرخان Rotary evaporator
پلاروگراف ٰVoltametry and Polarography Analysis System
ميكرو اتولب Micro Autolab
اتولب Autolab
تيتراتور Titrator
اسپكتروفتومتر تك پرتويی Single Beam Spectrophotometer
كانداكتومتر Conductometer
PH متر PH Meter
ويسکومتر آبلود
تنسيومتر
حمام ويسکومتری
رفركتومتر
شيكر
سانتريفوژ
ويسکومتر ساچمه‌ای
۲آزمايشگاه فيزيک آموزشی سالن دستگاه تحقيق قوانين حركت نيوتن
دستگاه تحقيق قانون تجربی هوك
دستگاه اندازه‌گيري ضرائب اصطحكاك و ايستايی و جنبشی سطوح در تمام
دستگاه اندازه‌گيری ضريب انبساط خطی ميله فلزی
كالريمتر
دستگاه تعيين ضريب رسانش گرمائی ميله مسی
دستگاه تحقيق قانون بويل- ماريوت
دستگاه بررسی قوانين حركت آونگ ساده
دستگاه اندازه‌گيری شتاب جاذوبه زمين با استفاده از آونگ كاتر
آمپرمتر
ولتمتر
منبع تغذيه
پل تار
خازن تخت
نوسان ساز
اسيلوسكوپ
۳آزمايشگاه پلیمرآموزشی،تحقيقاتی سالن آون
پمپ خلاء
راكتور بوچی
انواع راکتورهای شيشه‌ای
هم زن مکانيکی
حمام آب
هم زن مغناطيسی
ويسکومتر آبلود
تنسيومتر
حمام ويسکومتری
ويسکومتر بروکفيلد Brookfield Viscometer
اسمومتر فشار بخار Vapor Pressure Osmometer
شيكر
۴آزمايشگاه انتقال حرارت آموزشی سالن دستگاه انتقال حرارت جابجايی آزاد و اجباریTest Unit Free and Forced Convection
دستگاه انتقال حرارت هدايتی Heat Conduction Study Unit
دستگاه انتقال حرارت تشعشعی Thermal Radiation Study Unit
سيستم مبدلهای حرارتی:
مبدل حرارتی دو لوله‌ای
مبدل حرارتی صفحه‌ای
مبدل حرارتی پوسته و لوله
Heat Exchanger Service Unit
۵آزمايشگاه مکانيک سيالاتآموزشی سالن دستگاه برنولی
دستگاه اندازه‌گيري دبی
دستگاه جريان گردابی آزاد و اجباری
دستگاه اندازه گيری افت فشار در انواع خم ها و اتصالات
دستگاه اندازه گيری افت فشار و اصطحكاك جريان
دستگاه فشار هيدرو استاتيك
۶آزمايشگاه خواص فيزيکی و مکانيکی پليمرهاآموزشی،تحقيقاتی سالنآزمون ضربهResile Impactor Junior
آزمون مقاومت پارگی Tear Tester
آزمون مقاومت ضربه فیلم ها Falling Ball
اندازه گیری نقطه نرمی و دمای واپیچش Heat Disortion Temperature and VICAT Softening Point
ستون گرادیان دانسیته Density Column
مقاومت سفتی Stiffness Tester
اندازه گیری سختی Hardness Tester
شاخص جریان مذاب Modular Melt Floe (MFI)
اندازه گیری ضریب اصطکاک Slip Tester
مقاومت در برابر احتراق Combustion Resistance
دیلاتومتر Dilatometer
نقطه ژل شدگی Gel Time
خستگی Dynamic Fatigue Apparatus
دستگاه ناچ زن Power Driven Notchvis
آزمون سایشAbrasion Test
پانچ Autumatic Hollow Die Punch
جهندگی Reilience
آزمون خستگی بر حسب Shore D Shore D
خزش Strain Vis
کشش/خمش/فشار Tensile/Bending/Compression
اسمومتر فشار بخار Vapor Pressure Osmometer
۷آزمایشگاه طیف سنجیآموزشی تحقیقاتی سالن طیف سنجی مادون قرمز-تبدیل فوریهFourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
۲. طیف سنجی مرئی-فرا بنفشUV-Visible Spectroscopy (UV-Vis)
۳.طیف سنجی جذب اتمی(AA) Atomic Absorption Spectroscopy
۴. آنالیز عنصری کربن-هیدروژن-نیتروژن-گوگرد-اکسیژن Elemental Analysis of Carbon,Hydroge,Nitrogen,Sulfure and Oxygen (CHNSO)
۸آزمايشگاه رئومتریآموزشی،تحقيقاتی سالنرئومتر لاستیک Rubber Process Analyzer (RPA)
رئومتر طیف سنجی مکانیکی Rheometric Mechanical Spectrometer (RMS)
رئومتر موئینه Capillary Rheometer
۹آزمايشگاه آنالیز حرارتیآموزشی،تحقيقاتی سالنگرماسنجی روبشی تفاضلی Differential Scanning Calorimetry (DSC)
گرماوزن سنجی Thermal Gravimetry Analysis (TGA)
گرماوزن سنجی/آنالیز حرارتی تفاضلی Thermal Gravimetry/ Differential Thermal Analysis (TG/DTA)
آنالیز حرارتی مکانیکی دینامیکی Dynamical mechanical Thermal Analysis (DMTA)
۱۰آزمايشگاه کروماتوگرافیآموزشی،تحقيقاتی سالنکروماتوگرافی ژل تراوایی gel Permeation Chromatography (GPC)
کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/Ms)
۱۱کارگاه پلاستيکآموزشی،تحقيقاتی سالن دستگاه تزریق Injection Molding
قالب گیری فیلم دمشی Film Blowing Unit
دستگاه Cast Film
دستگاه Blow Molding
اکسترودر دو پیچه Twin Screw Extruder
گرانول ساز Strand pelletizer
اکسترودر تک پیچه Single Screw Extruder
مخلوط کن داخلی ۵۰ سی سی Internal Mixer 50cc
مخلوط کن داخلی ۳۵۰ سی سی Internal Mixer 350cc
۱۲آزمايشگاه عمليات واحدآموزشی سالن دستگاه دستگاه تقطير چند منظوره Multi Purpose Distillation
دستگاه برج خنك كننده آب Cooling Tower
دستگاه كريستاليزاسيون تبخيری Evaporation Crystalization
دستگاه خشك كن سينی دار Tray Dryer
دستگاه برج جذب گازی Gas-Liquid Absorption Column
دستگاه استخراج مايع- مايع Liquid-Liquid Extraction
دستگاه تبخير كننده‌ی دو مرحله‌ای Two Stage Evaporation Unit
دستگاه استخراج جامد- مايع Continues Solid-Liquid Extraction Plant
دستگاه تبخير كنده لايه نازك Evaporation Pilot Plant With Thin Film
۱۳آزمايشگاه کنترل فرايندآموزشی سالن دستگاه كنترل سطح Level Control Loop
دستگاه كنترل فشار Pressure Control Bench
دستگاه كنترل دبی جريان Flow Control Bench
دستگاه كنترل دما Temperature Control Bench
دستگاه سيستم كنتر ل فرآيندهای اساسی دما، فشار، سطح ،جريان Basic Control Module
labs/laboratory_equipment.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر