دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


events:news:start

خبرها

همایش پروژه‌های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد دانشگاهی ماهشهر در روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

همایش پروژه‌های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد دانشگاهی ماهشهر در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.


جلسه دفاع سرکار خانم مهندس مرضیه معطر

نام و نام خانواگی دانشجو: مرضیه معطر
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مرضیه لطفی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر ناصر نژاد
عنوان پروژه: بررسی کارايی فرآيند الکتروفنتون در تصفيه فاضلاب صنعتی-مطالعه موردی پتروشيمی کارون


جلسه دفاع جناب آقای مهندس نوید فقهی

نام و نام خانوادگی دانشجو: نوید فقهی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری : روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر کشاورز مروجی
داوران: آقای دکتر یوسفی و سرکار خانم دکتر نصرآزادانی
عنوان پروژه: تحت عنوان مدلسازی CFD هيدروديناميکی راکتور لوپ پليمرزاسيون پلی پروپيلن


جلسه دفاع جناب آقای مهندس حمیدرضا رجبی

نام و نام خانوادگی دانشجو: حمیدرضا رجبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقای دکتر رحمانی و سرکار خانم دکتر لطفی
عنوان پروژه: مطالعه اثربخشی گندزدايی آب با استفاده از فرآيند الكتروليز غشايی نمك طعام در مقايسه با روش كلر زنی با بررسی پارامترهای كيفی آب تصفيه


جلسه دفاع آقای مهندس مسعود صلواتی

نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود صلواتی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر- پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: بهبود خواص مکانيکی و قابليت چاپ سه بعدی با استفاده از نانورس در فيلامنت چاپگرهای سه بعدی


دفاع سرکار خانم مهندس هدی قصاب

نام و نام خانوادگی دانشجو: هدی قصاب
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: در روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصرنژاد
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: حذف اورتوتولوييدين بروش الکتروشيميايی


دفاع سرکار خانم مهندس فرزانه گنجی

نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه گنجی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادرپور و مشاوره آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: تهيه و مطالعه رئولوژی نانوكامپوزيت نانورس و پلی كربنات پتروشيمی خوزستان


دفاع سرکار خانم مهندس مهرناز ملک پور

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهرناز ملک پور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقایان دکتر ناصرنژاد و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: بررسی تأثير گندزدايی به روش الکتروليز غشايی نمک طعام بر کاهش توليد محصولات جانبی خطرناک و حذف بايو فيلم


دفاع سرکار خانم مهندس زهرا کیانپور

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا کیانپور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر فلامکی و مشاوره آقای مهندس پرویزی
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: شناسايی و بررسی عملکرد کاتاليستی آلياژهای فلزی جديد بر پايه گاما آلومينا در فرآيند تبديل کاتاليستی نفتا


دفاع جناب آقای مهندس صاحب بدرقه

نام و نام خانوادگی دانشجو: صاحب بدرقه
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحمانی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر عبادی
عنوان پروژه: بررسی حذف فتوكاتاليستی آلاينده‌های آلی از آب و مطالعه عملكرد كاتاليست در استفاده مجدد

events/news/start.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر