دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


events:flyers:flyer_1394_12_23_re_leaflet

فهرست مقالات شماره جدید مجله شیمی و مهندسی شیمی (IJCCE)

تاریخ : ۲۳-۱۲-۱۳۹۴

مقالات شماره جدید مجله

با کمال مسرت به اطلاع می رساند شماره جدید مجله شیمی و مهندسی شیمی (IJCCE) (دوره ۳۵، شماره ۱، زمستان ۲۰۱۶) به تازگی در وب سایت www.ijcce.ac.ir منتشر شده است.

برای مشاهده اطلاعات کامل مقاله روی لینک «مشاهده مقاله» کلیک کنید.

Molecular Dynamics Simulations of Freezing Behavior of Pure Water and 14% Water-NaCl Mixture Using the Coarse-Grained Model
Seyed Mahmood Fatemi; Masumeh Foroutan

مشاهده مقاله
متن کامل


Design of a New Nano Hinge Molecular Machine Based on Nitrogen Inversion: Computational Investigation
Sara Soleimani Gorgani; Marjaneh Samadizadeh

مشاهده مقاله
متن کامل


An Efficient Green Approach for the Synthesis of Structurally Diversified Spirooxindoles Using Sulfonic Acid Functionalized Nanoporous Silica (SBA-Pr-SO3H)
Ghodsi Mohammadi Ziarani; Faezeh Aleali; Negar Lashgari; Alireza Badiei

مشاهده مقاله
متن کامل


Facile Conversion of Epoxides to 1,2-Diacetates with NaOAc•3H2O/Ac2O System
Masumeh Gilanizadeh; Behzad Zeynizadeh

مشاهده مقاله
متن کامل


1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Nitrile Oxides to Isatin Imines
Saeid Souzangarzadeh

مشاهده مقاله
متن کامل


DBU As A Novel and Highly Efficient Catalyst for The Synthesis of 3,5-Disubstituted-2,6-dicyanoanilines Under Conventional and Microwave Conditions
Balwant S. Keshwal; Deepika Rajguru; Aman D. Acharya

مشاهده مقاله
متن کامل


Iron Ore Pellet, A Natural and Reusable Catalyst for Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidine and Dihydropyrano[c]chromene Derivatives in Aqueous Media
Enayatollah Sheikhhosseini; Tayebeh Sattaei Mokhtari; Malihe Faryabi; Adeleh Rafiepour; Shahla Soltaninejad

مشاهده مقاله
متن کامل


Inverse Co-precipitation Synthesis of Copper Chromite Nanoparticles
Hassan Tavakoli; Rasoul Sarraf Mamoory; Ali Reza Zarei

مشاهده مقاله
متن کامل


Self-Assembly of Densely Packed ZnO Nanorods Grown Chemically on Porous Silicon Substrate
Reza Shabannia; Mahdi Ghasemtabar

ممشاهده مقاله
متن کامل


Adsorptive Removal of Reactive Orange 122 from Aqueous Solutions by Ionic Liquid Coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles as an Efficient Adsorbent
Seyyed Hamid Ahmadi; Parastoo Dadvar; Ahmad Manbohi

مشاهده مقاله
متن کامل


Adsorptive Removal of Al, Zn, Fe, Cr and Pb from Hydrogen Peroxide Solution by IR-120 Cation Exchange Resin
Shahram Ghanbari Pakdehi

مشاهده مقاله
متن کامل


Corrosion Inhibition Effect of Ester Containing Cationic Gemini Surfactants on Low Carbon Steel
Jong Kwon Park; Noh Hee Jeong

مشاهده مقاله
متن کامل


Performance Evaluation of a Ranque-Hilsch Vortex Tube with Optimum Geometrical Dimensions
Samira Mohammadi; Fatolah Farhadi

مشاهده مقاله
متن کامل


Design and Development of Mathematical Model for Static Mixer
Akila Rajamanickam; Krishnaswamy Balu

مشاهده مقاله
متن کامل

واحد: پژوهشی
اطلاعات تماس: کارشناس پژوهشی (خانم مرجان ساکی اولاد)، تلفن: (داخلی:۲۸۰)۳۵۳۳-۵۲۳۴-۰۶۱
پست الکترونیک: m.saki@aut.ac.ir

events/flyers/flyer_1394_12_23_re_leaflet.txt · آخرین ویرایش: 2017/11/18 10:10 (ویرایش خارجی)

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر