دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


education:graduate:forms

فرم‌های دوره‌های روزانه و شبانه

فرم‌های کارشناسی ارشد

ردیف نام فرم لینک
۱تعهد نامه محضریدانلود
۲فرم مشخصات مربوط بررسی صلاحيت عمومی داوطلبان تحصيلات تكميلیدانلود
۳فرم ارزيابی دروس گذرانده شده (جبرانی) در دوره كارشناسی دانلود
۴فرم پيشرفت پروژهدانلود
۵فرم پيشنهاد پروژه كارشناسی ارشددانلود
۶فرم آمادگی دفاع از پايان نامه كارشناسی ارشددانلود
دانلود
۷فرم تمدید ترم پنجم كارشناسی ارشددانلود
دانلود
۸فرم تمديد ترم ششم كارشناسی ارشددانلود
۹فرم امتيازات تشويقی جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه كارشناسی ارشددانلود
۱۰فرم ثبت نام واحدهای کارشناسی ارشددانلود
۱۱فرم نعیین عنوان سمیناردانلود
۱۲فرم تعیین استاد راهنمای دومدانلود
۱۳فرم درخواست تحصیل به روش آموزش محوردانلود
۱۴فرم زمانبندی تقریبی انجام کار و زمان دفاع دانشجویاندانلود
۱۵فرم حذف اضطراریدانلود

فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی‌ارشد

ردیف نام فرم لینک
۱فرم تسويه حساب دانشجويان كارشناسی‌ارشد با مدیریت تحصیلات تکمیلیدانلود
۲فرم تسويه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد با مديريت دانشجوئی و فرهنگیدانلود
۳فرم تسويه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد با معاونت پژوهشیدانلود
۴فرم تسويه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد با آزمايشگاه شیمی (دانلود)
پلیمر‌ (دانلود)
صنایع (دانلود)
۵فرم تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکدانلود

فرم‌های دانشجویان دکتری

ردیف نام فرم لینک
۱تعهدنامه پذيرش دانشجوی دكتری دانلود
۲تعهدنامه پذيرش دانشجوی دكتری بصورت مشتركدانلود
۳تعهد نامه مالی ثبت نام دوره دكتری در دانشگاه صنعتی امير كبير دانلود
۴درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترادانلود
۵گزارش وضعيت تحصيلی از تاريخ شروع به تحصيل تا پايان نيم‌سال … سال تحصيلی …دانلود
۶فرم درخواست تمديد سنوات تحصيلی دانشجويان دوره دكتریدانلود
دانلود
دانلود
۷فرم آزمون جامع دكتریدانلود
۸فرم پيش دفاع ۱دانلود
۹فرم پيش دفاع ۲دانلود
۱۰اطلاعات مقاله‌های دانشجويان دكترادانلود
۱۱فرم گزارش مراحل تحقيق رساله دكتریدانلود
۱۲فرم علت تاخیر در دفاع از پیشنهاد رسالهدانلود
۱۳فرم تعهد کمیسیون جهت دفاع پیشنهاد رسالهدانلود
۱۴فرم درخواست دفاع از پیشنهاد رساله دکتریدانلود
۱۵فرم تعیین استاد راهنمای دومدانلود
۱۶فرم تعهد دکتری جهت تمدید ترمدانلود
دانلود

فرم‌های تسویه حساب دانشجویان دکتری

ردیف نام فرم لینک
۱فرم تسويه حساب دانشجويان دکتری با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانلود
۲فرم تسويه حساب دانشجویان دکتری با مديريت دانشجوئی و فرهنگیدانلود
۳فرم تسويه حساب دانشجویان دکتری با معاونت پژوهشیدانلود
۴فرم تسويه حساب دانشجویان دکتری با آزمايشگاهشیمی
پلیمر

فرم‌های مشترک دکتری و کارشناسی ارشد

ردیف نام فرم لینک
۱درخواست پرداخت علی‌الحساب/ هزينه قطعی پايان‌نامه‌های تحصيلات تكميلی (كارشناسی ارشد و دكتری)دانلود
۲فرم درخواست حذف اضطراریدانلود

دوره‌های الکترونیکی (مجازی)

فرم‌های ثبت نام

ردیف نام فرم لینک
۱ مشخصات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانلود
۲فرم مشخصات اولیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود
۳ فرم تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه دانلود
۴فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی پذیرفته شده در آزمون دانلود
۵ فرم تعهد نامه مرکز آموزش الکترونیکی دانلود

فرم‌های عمومی

ردیف نام فرم لینک
۱فرم ارزیابی دروس گذرانیده شده (جبرانی ) در دوره کارشناسی دانلود
۲ فرم تصویب موضوع سمینار کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی دانلود
۳ فرم اولیه پیشنهاد پروژه دانلود
۴ فرم نهایی پیشنهاد پروژه ارشد دانلود

فرم‌های تسویه حساب

ردیف نام فرم لینک
۱ فرم تسويه حساب تحصيلات تكميلی دانلود
۲فرم تسويه حساب مديريت دانشجوئی و فرهنگی دانلود
education/graduate/forms.txt · آخرین ویرایش: 2020/02/15 06:14 توسط marjan

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر