دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر

پیشرو در پژوهش و آموزش در صنایع پتروشیمی

ابزار سایت


نوار کناری

community:faculty:start

اعضای هیات علمی

پردیس ماهشهر در سه رشته و پنج گرایش فعالیت دارد. اساتید از پردیس مرکزی تهران بصورت پروازی در ماهشهر حضور می‌یابند. همچنین تعدادی از اساتید از سایر دانشگاه‌ها و مراکز تراز اول علمی کشور در این پردیس به آموزش و پژوهش مشغول هستند.

رشته‌ها و گرایش‌ها
  • مهندسی شیمی - پتروشیمی
  • مهندسی شیمی - محیط زیست
  • مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
  • مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیون
  • مهندسی صنایع

اساتید مهندسی شیمی

دکتر محمد رحمانی

دکترای مهندسی شیمی
ریاست پردیس ماهشهر
تلفن: ۳۱۹۸ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۸۴۷ - ۶۴۰۵ - ۰۲۱
پست الکترونیک : m.rahmani@aut.ac.ir

دکتر کاووس فلامکی

دکترای مهندسی شیمی
تلفن: ۳۱۶۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۵۸۴۷ - ۶۶۴۰ - ۰۲۱
پست الکترونیک :c.falamaki@aut.ac.ir

دکتر سجاد حبیب زاده

دکترای مهندسی شیمی
مدیرگروه آموزشی مهندسی شیمی و پلیمر
تلفن: ۳۱۹۵-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک: sajjad.habibzadeh@aut.ac.ir

دکتر بهرام ناصرنژاد

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۱۶۸ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۶۵۴۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک : banana@aut.ac.ir

دکتر علی کارگری

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۲۰۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۶۵۴۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک : ‍kargari@aut.ac.ir

دکتر فرزین ذکایی

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۱۲۴ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۶۵۴۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک : zokaee@aut.ac.ir

دکتر روئین حلاج

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۳۱۶۸-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:halladj@aut.ac.ir

دکتر داوود ایرانشاهی

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۳۱۸۹ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۶۵۴۰ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک : iranshahi@aut.ac.ir

دکتر عبدالرضا اروجعليان مشهدی

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۱۶۳ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک :aroujali@aut.ac.ir

دکتر تقی عبادی

دکتری ژئوتکنیک زیست محیطی
فوق دکترای مدل‌های آلودگی آب و Geo-Environment
تلفن: ۳۰۳۱-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:tebadi@aut.ac.ir

دکتر احمد محدث پور

دکترای مهندسی شیمی
تلفن:۳۱۷۷-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:mohaddespour@aut.ac.ir

اساتید مهندسی پلیمر

دکتر احمد عارف‌آذر

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: استاد
تلفن :۲۴۳۰-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک: arefazar@aut.ac.ir

دکتر فرامرز افشار طارمی

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی : استاد
تلفن: ۲۴۰۱ - ۶۴۵۴ - ۰۲۱
دورنگار: ۸۱۰۷ - ۶۶۴۱ - ۰۲۱
پست الکترونیک : afshar@aut.ac.ir

دکتر حسین نازکدست

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۲۴۳۲- ۶۴۵۴ - ۰۲۱
پست الکترونیک : nazdast@aut.ac.ir

دکتر مهدی رفیع‌زاده

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۲۴۰۵-۶۴۵۴-۰۲۱
دورنگار:۸۲۴۳-۶۶۴۶-۰۲۱
پست الکترونیک:mehdi@aut.ac.ir

دکتر اعظم جلالی آرانی

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۰۲۱۶۴۵۴۲۴۳۵
پست الکترونیکی:ajalali@aut.ac.ir

دکتر مرتضی ابراهیمی

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:۲۴۴۰-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیکی:ebrahimi@aut.ac.ir

مهندس علی اکبر زارعی

کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: مربی
تلفن:۲۴۳۴-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:azarei@aut.ac.ir

دکتر گیتی میرمحمدصادقی

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: ۲۴۴۲-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک: gsadeghi@aut.ac.ir

دکتر سعید پورمهدیان

دکترا مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن :۲۴۱۱-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:pourmahd@aut.ac.ir

اساتید مهندسی صنایع

دکتر محمد حسین فاضل زرندی

دکترای مهندسی صنایع
مرتبه علمی:استاد
پست الکترونیک:zarandi@aut.ac.ir
تلفن:۵۳۷۸-۶۴۵۴-۰۲۱

دکتر اکبر اصفهانی‌پور

دکترای مهندسی صنایع
مرتبه علمی :استادیار
تلفن: ۵۳۶۹-۶۴۵۴-۰۲۱
دورنگار:۴۵۶۹-۶۶۹۵-۰۲۱
پست الکترونیک:esfahaa@aut.ac.ir

دکتر محسن اکبرپور شیرازی

دکترای مهندسی صنایع
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:۵۳۷۰-۶۴۵۴-۰۲۱
پست الکترونیک:akbarpour@aut.ac.ir

دکتر سیدکمال واعظی

دکترای مدیریت دولتی
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن : ۷۷۵۸-۶۱۱۱-۰۲۱
پست الکترونیک:vaezi_ka@ut.ac.ir

دکتر ابوالفضل میرزازاده

دکترای مهندسی صنایع
مرتبه علمی:دانشیار
تلفن:
پست الکترونیک: a.mirzazadeh@aut.ac.ir ; mirzazadeh@tmu.ac.ir

دکتر علی‌اکبر یوسفی

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی:استاد
تلفن: ۷۰۲۷-۴۴۷۸-۰۲۱
پست الکترونیک:A.Yousefi@ippi.ac.ir

دکتر محمدرضا خسروی نیکو

دکترای مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: ۶۹۶۹-۳۵۵۵-۰۶۱
دورنگار: ۵۰۰۵ - ۳۵۵۵ - ۰۶۱
پست الکترونیک : mr.khosravi@put.ac.ir

دکتر غلامرضا پیرچراغی

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه: استادیار
تلفن: ۵۲۱۰-۶۶۱۶-۰۲۱
دورنگار : ۵۷۱۷-۶۶۰۰-۰۲۱
پست الکترونیک:pircheraghi@sharif.ir

دکتر علیرضا مهدویان

دکترای مهندسی پلیمر
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۷۰۵۱-۴۴۷۸-۰۲۱
دورنگار : ۷۰۲۳-۴۴۷۸-۰۲۱
پست الکترونیک: a.mahdavian@ippi.ac.ir
community/faculty/start.txt · آخرین ویرایش: 2019/04/08 05:47 توسط marjan

تماس با ما


آدرس : خوزستان- ماهشهر- ناحيه صنعتی- خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
كد پستی: ۶۳۵۱۷۱۳۱۷۸
آدرس وب سايت: mahshahr.aut.ac.ir
تلفن: ۵۲۳۴۳۶۴۵-۰۶۱
فكس: ۵۲۳۴۱۵۴۶-۰۶۱
پست الکترونیک: mahshahr@aut.ac.ir
نقشه: 30.539489, 49.174165

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر


دانشگاه صنعتی امیرکبیر - واحد ماهشهر نگینی در حوزه آموزش عالی و پژوهش در کشور است. این پردیس از همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان دانشگاه برتر صنعتی ایران و صنایع پتروشیمی به عنوان گل سرسبد صنایع هیدروکربوری ایران ایجاد شده‌است. دو ماموریت اصلی این پردیس دانشگاهی عبارت است از: یک. پژوهش و تولید فناوری در صنایع پتروشیمی ، دو. تربیت نیروی تخصصی کیفی در سطحی بالاتر از سایر دانشگاه‌های ایرانتمام حقوق این وبگاه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بهار - تابستان ۱۳۹۵.

ابزار کاربر